music

music

music

music

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

شعر زیبا

 • ترا می‌خواهم و دانم که هرگز
 • به کام دل در آغوشت نگیرم
 • توئی آن آسمان صاف و روشن
 • من این کنج قفس، مرغی اسیرم
 • ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر
 • در روحمان طراوت مهتاب عشق بود
 •  
 • سرهایمان چو شاخه سنگین ز بار و برگ
 • خامش بر آستانه محراب عشق بود
 •  
 • من همچو موج ابر سپیدی کنار تو
 • بر گیسویم نشسته گل مریم سپید
 •  
 • هر لحظه می‌چکید ز مژگان نازکم
 • بر برگ دست‌های تو آن شبنم سپید
 •  
 • گویی فرشتگان خدا در کنار ما
 • با دست‌های کوچکشان چنگ می‌زدند
 •  
 • در عطر عود و ناله اسپند و ابر دود
 • محراب را ز پاکی خود رنگ می‌زدند
 •  
 • پیشانی بلند تو در نور شمع‌ها
 • آرام و رام بود چو دریای روشنی
 •  
 • با ساق‌های نقره نشانش نشسته بود
 • در زیر پلک‌های تو رویای روشنی
 •  
 • من تشنه صدای تو بودم که می‌سرود
 • در گوشم آن کلام خوش دلنواز را
 •  
 • چون کودکان که رفته ز خود گوش می‌کنند
 • افسانه‌های کهنه لبریز راز را
 •  
 • آنگه در آسمان نگاهت گشوده گشت
 • بال بلور قوس قزح‌های رنگ رنگ
 •  
 • در سینه قلب روشن محراب می‌تپید
 • من شعله‌ور در آتش آن لحظه درنگ
 •  
 • گفتم خموش آری و همچون نسیم صبح
 • لرزان و بی قرار وزیدم بسوی تو
 •  
 • اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز
 • در سینه هیچ نیست به جز آرزوی تو
 • reza weeew